SMARTIES EVOLUTIE

 

In 1882 kwamen de allereerste SMARTIES op de markt. De gekleurde chocolade ‘boontjes’ werden in die tijd echter Chocolate Beans genoemd. Pas in 1937 werden de vrolijke chocolaatjes omgedoopt tot ‘SMARTIES Chocolate Beans’, om uiteindelijk SMARTIES te gaan heten.

Behalve dat de naam verschillende veranderingen heeft ondergaan, heeft in de loop der jaren ook het SMARTIES-logo - en daarmee de SMARTIES-koker - regelmatig een nieuwe look gekregen. Dankzij een verzamelaar kunnen we je meenemen in een stukje SMARTIES geschiedenis.

Rond de jaren ‘30

Rond de jaren ‘40

Rond de jaren ‘50

Rond de jaren ‘70

Rond de jaren ‘80

Begin jaren ‘90

Eind jaren ‘90

Begin jaren ‘00